České Hlavičky znají svoje vítěze!

Říj 26. 2020

V Brně byly 27. října byly předány ceny České hlavičky autorům letošních nejlepších vědeckých a odborných prací středoškoláků. Ceny České hlavičky se udělují od roku 2007 a je to nejvyšší ocenění pro talentované středoškoláky. Laureáty cen vybrala odborná porota složená z předních českých vědců.

Cenu Genus, cena společnosti Veolia za nejlepší práci z oborů přírodních věd a životního prostředí získala studentka gymnázia z Valašského Meziříčí Hana Bernhardová. Ve své vědecké práci, jejíž část řešila i v Paul Scherrer Institutu ve Švýcarsku, ze zabývala enzymy, které urychlují reakce při tvorbě halogenových uhlovodíků. Ty jsou velmi toxické a zatěžují životní prostředí. Patří mezi ně například ekology často zmiňované freony. Studentka gymnázia odhalila strukturu enzymu DmmA, který by bylo možné využít pro biotechnologie, které by toxické halogenové uhlovodíky mohly rozložit na přírodu nezatěžující látky.
Práce studentky gymnázia z Valašského Meziříčí je na tak vysoké úrovni, že jí schválily k otištění dva prestižní vědecké časopisy.

Cenu Sanitas, cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která se uděluje za práce věnované lidskému zdraví, získala Jana Nguyenová z brněnského gymnázia Matyáše Lercha za výzkum mechanismů, které umožňují nádorovým buňkám přežít extrémní metabolický stres. Metabolický stres u pacientů s nádorovým onemocněním vyvolává léčba, která odebírá rakovinovým buňkám kyslík a živiny tak, aby se nemohly množit. U mnoha pacientů se však už po několika měsících vytváří na léčbu rezistence a rakovinové buňky přežijí stres, který měla léčba vytvořit. Studentka gymnázia objevila, že rakovinová buňka si v reakci na léčbu vytváří náhradní zdroje energie a je i schopna výrazně snížit spotřebu kyslíku. Tím obejde účinek léčby a zhoubné bujení se dále rozvíjí.
Její poznatky mohou sloužit k vývoji pokročilejších léčiv, které dokážou překlenout obrannou reakci rakovinových buněk.

Cenu Universum, cena Crytur a Matematicko-fyzikální fakulty UK, která se uděluje za práce hlavně z oboru matematiky získal M. Souza de Joode z pražského gymnázia Nad Štolou a to za práci, která se věnuje výpočtu rotace a tvaru asteroidů. V kosmickém prostoru se pohybuje velké množství asteroidů a astronomové v mnoha zemích neustále měří jejich dráhu a sledují, jestli nedojde k jejich kolizi se Zemí. Student pražského gymnázia ve své práci ale dokázal, že pro výpočty tvaru asteroidů, který je důležitý pro jeho dráhu, některá měření nestačí a jsou tedy chybná. Doložil, že pro správné výpočty je v mnohých případech nutné provést mnohem více měření. Jako první v odborné literatuře přišel s konstantou jako parametrem, který stanoví, kdy je dost dat pro správný výpočet asteroidů a kdy naopak je třeba udělat nová měření.

Cenu Futura, cena Skupiny ČEZ, která se uděluje za zlepšení technologií či inovace, získala Lucie Peterková z Wichterlova gymnázia v Ostravě. Ta zkoumala, jak lze likvidovat nebezpečné bakterie Escherichia coli nanočásticemi stříbra či oxidem titaničitým. Zjistila, že oxid titaničitý vykazuje mnohem větší účinnost než častěji používané nanočástice stříbra, ale v případě, že bakterie jsou vystaveny např. UV záření, tak se jeho účinek výrazně snižuje. Ve své práci se kromě účinku jednotlivých nanočástic na bakterie, věnovala i jejich modernější technologii výroby.

Ingenium, cena společnosti IDEA StatiCa, která se uděluje za práce v oblasti informatiky a počítačů, získal Vojtěch Vosáhlo z pražské Střední průmyslové školy sdělovací techniky v Panské a to za vývoj elektronického ovladače varhan, který umožňuje funkci varhan i bez varhaníka. Jeho projekt je však mnohem širší a modernizuje činnosti v kostele komplexně, přičemž zavádí pojem Smart Church jako obdobu známého Smart City.

Cenu Merkur, cena VŠE, která se uděluje za práce v humanitních oborech, porota udělila Heleně Kamrlové z gymnázia v Uherském Hradišti. Studentka gymnázia rozebrala Bajku o včelách, kterou napsal v 18. století Bernard Mondeville. Bajka dávného autora vytváří podivuhodné konsekvence se současným liberálním pojetím „ neviditelné ruky trhu“ a bez zbytečné přecitlivělosti zdůrazňuje, že jsou to často naše neřesti, jako je marnivost či podvody, které nejvíce přispívají přispívají k rozvoji ekonomiky a že státy posedlé ctností nemohou žít v hojnosti.

Vítězové České hlavičky

Zpět na přehled novinek

Hlavičkiáda
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.