Prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.

Ústav fyzikálního inženýrství Fakulty strojního inženýrství a CEITEC, Vysoké učení technické v Brně

Prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.

kolektiv autorů: Ing. Pavel Kolman, Ph.D., Ing. Martin Antoš, Ph.D., Ing. Zbyněk Dostál Ing., Tomáš Slabý, Ph.D.

Vynález koherencí řízeného holografického mikroskopu

Zájem profesora Chmelíka a jeho výzkumné skupiny se dlouhodobě zaměřuje na výzkum metod holografické mikroskopie a jejích aplikací v biologii a lékařství. Hlavní aplikační oblastí je kvantitativní zobrazování živých buněk bez použití kontrastních látek. Touto metodou lze neinvazivně a dlouhodobě měřit rozložení váhy buňky a jeho časové změny. Proto citlivě a komplexně zjišťuje reakce buněk na vnější podněty.

Většina současných technik holografické mikroskopie využívá koherentního, tedy laserového světla. Profesor Chmelík a jeho skupina podstatně zlepšili tuto techniku návrhem, realizací a ověřením unikátní optické soustavy koherencí řízeného holografického mikroskopu, který dokáže využít k osvětlení pozorovaného objektu i zcela nekoherentní světlo, například světlo halogenové žárovky. Tím se zásadně zlepšuje kvalita a rozlišení detailů výsledného obrazu. Navíc je možné pozorovat živé buňky i v opticky špatně průhledných prostředích. Tento efekt byl již využit například při studiu aktivity nádorových buněk ve 3D prostředí a reakcí nádorových buněk na potenciální léčivé substance aplikované v emulzi. Získané výsledky a současné experimenty prováděné za účasti kolegů kliniků z brněnské fakultní nemocnice (FNUSA) dávají naději na budoucí uplatnění mikroskopu při individualizaci nádorové léčby.

Mikroskop je již patentově chráněn v České republice, Evropské unii, USA, Japonsku, Číně a zemích zahrnutých Eurasijským patentovým úřadem a komerčně vyráběn.

Zpět na přehled vítězů

Hlavičkiáda
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.