Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D.

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D.

Optické materiály, konkrétně nové materiály vhodné pro detekci neviditelného ionizujícího záření, jsou parketou Vítězslava Jarého, letošního laureáta Ceny Doctorandus (technické vědy). Nespornou výhodou jeho vědecké práce na rozhraní fyziky a chemie je právě její mezioborovost, jež má v dnešní době velký potenciál.

V posledních letech raketově roste počet aplikací, při kterých je nutné detekovat právě neviditelné pronikavé záření (gama záření, rentgenové záření) – např. v průmyslu (odhalování netěsností v látkách, hledání ropných ložisek), v lékařství (CT, PET detektory), v oblasti bezpečnosti (rámy na letištích) i vědě (LHC urychlovač  CERNu). Zároveň roste poptávka po nových materiálech pro konstrukci zdrojů tzv. laditelného bílého světla. Ač to nemusí být na první pohled jasné, obě tyto velké skupiny aplikací mají mnoho společného.

V týmu pod vedením Doc. Ing. Martina Nikla, CSc., Vítězslav Jarý pracoval na vývoji a optimalizaci právě těchto materiálů. Některé materiály se vyrábí s jejich účastí přímo v ČR, jiné se získávají díky široké spolupráci s laboratořemi z celého světa (Japonsko, Čína, Francie, Itálie, USA,…).

Povedlo se nám najít zcela novou neprobádanou specifickou skupinu látek (ternární sulfidy dopované ionty vzácných zemin), které mohou sloužit pro oba výše zmíněné účely. Jako prvním na světě se nám povedlo tyto látky syntetizovat s danými vlastnostmi a provést velmi podrobný popis jejich fyzikálních vlastností,“ vysvětluje Vítězslav Jarý, který vystudoval jaderně-chemické inženýrství na ČVUT a již v průběhu studia začal pracovat na FZÚ AV ČR.

Pro tuto skupinu látek již má FZÚ AV ČR udělené 4 národní patenty a vydáno 15 článků v mezinárodních impaktovaných časopisech. „Co považuji za důležité zmínit je to, že ocenění Česká hlava, kterého si samozřejmě hluboce vážím, bych nikdy nezískal bez spolupráce s mnoha lidmi nejen z FZÚ. Troufám si říct, že dnešní vědecká práce se v podstatě bez spolupráce mnoha subjektů neobejde. Proto patří můj obrovský dík všem lidem, se kterými jsem kdy spolupracoval,“ říká Jarý.

Zpět na přehled vítězů

Hlavičkiáda
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.