Ing. Jan Mašát, Csc.

Ing. Jan Mašát, Csc.

Ing. Jan Mašát, CSc., letošní laureát ceny Invence, zaměřil svoji celoživotní práci na výzkum a vývoj pesticidů, se kterými slavil úspěchy i v zahraničí. Chybělo však málo a dnes již třiaosmdesátiletý chemik přitom mohl žít a bádat úplně jinde, když po válce z důvodu úmrtí obou rodičů byl Čs. červeným křížem nabídnut jako válečný sirotek k adopci do Švýcarska.

To se však nestalo a po maturitě byl přijat na chemickou fakultu ČVUT. Inspirován slovy Wichterleho: „Úspěch chemika je dán tím, dokáže-li výsledky svého výzkumu převést od zkumavky po barák,“ orientoval své vynálezy cílevědomě tak, aby jeho řešení byla technicky schůdná a v praxi a přinesla co největší užitek.

Jako kandidát věd nastoupil do podnikového výzkumu Spolany Neratovice, kde se zaměřoval na výzkum a vývoj pesticidů, konkrétně na výrobu bezrtuťnatého mořidla osiva – bis-trichlormetyltrisulfidu. Protože pro výrobu tohoto mořidla ale byl základní surovinou  trichlormetylsulfenylchlorid – perchlormetylmerkaptan, dále jen PMM, který se v té době připravoval několikastupňovou a proto málo výtěžnou syntézou chlorací sirouhlíku – pouhých 56% – zatíženou vznikem nežádoucích vedlejších produktů – chloridů síry a koloidní sírou, zaměřil se na výrobu této suroviny. Výsledek jeho bádání je možno vyjádřit větou: „O jedné reakci, která dobyla svět.“

Nalezl totiž takový způsob výroby, kterým bylo možno PMM vyrobit v jednom stupni, bez odpadů a v překvapivě vysokých výtěžcích (86%) a čistotě téměř stoprocentní. Pokračující optimalizace metody vedla k udělení sedmi patentů, následující vývoj kontinuálního způsobu výroby pak k dalším deseti.

Navázáním spolupráce se zahraničím se metoda brzy uplatnila v NSR, Izraeli, USA, Brazílii, Indii, Australii a Číně. Jeho technologie se uplatňuje minimálně na sedmi místech ve světě a dodnes bylo touto metodou vyrobeno cca půl milionu tun PMM. Ing. Mašát přitom musel čelit dnes již těžko pochopitelným potížím ve styku se zahraničím, neustálým kontrolám stranickými orgány, výslechům STB, omezováním korespondence a telefonátů a nejistým možnostem výjezdů do zahraničí, které vyústily k zákazu prodeje PMM firmě Olin Corporation (USA).

Přestože požadavek z USA by byl technicky snadno splnitelný, organizačně realizovatelný nebyl (Ing. Mašát nebyl členem KSČ a spolupráci s STB odmítl). Přes velký zájem této firmy tak k prodeji nedošlo a Ing. Mašátovi byly odepřeny veškeré styky tímto směrem. Američané proto okopírovali české patenty a postavili si zařízení svoje.

Ing. Mašát pak odešel do Výzkumného ústavu vodohospodářského v Praze, kde ve výzkumné práci dále pokračoval. Vyřešil způsob tepelné předúpravy kalů a získávání aminokyselin z nich, způsob získávání pěnového polystyrenu z odpadních vod v závodě Kaučuk Kralupy a oba způsoby poloprovozně ověřil.

V roce 1988 vyvolal pobouření případ, kdy si skupinka dětí z okolních obcí vylezla hrát na Buštěhradskou haldu a nevědomky se přiotrávila. Zároveň byl zjištěn vysoký obsah kyanidů v okolních studnách. Zavinily jej strojírenské podniky, které tam vyvážely odpadní kalící sůl obsahující ionty Ba++, CN- a zejména alkalické dusitany, se kterými si nevěděly rady. I tento problém ing. Mašát vyřešil – navrhl způsob a zařízení kde roztoky těchto solí vyčistil a jedovaté dusitany převedl na neškodné dusičnany. Tuto metodu pak patentoval a zrealizoval v podniku Safina Vestec a Zetor Brno, kde toto zařízení zpracovávalo 600 t/rok těchto solí a vyrobená kapalná ledková hnojiva využívalo blízké JZD k hydroponickému pěstování zeleniny a květin.

Pro firmu GIG Rakousko, pak ještě spolupůsobil a vedl záběh a garanční test při záběhu velkovýroby PEKTINU ve firmě  Hapekto Werder v tehdejší NDR a v závodě Maschinenfabrik, Sangerhausen vyvinul metodu fixace těžkých kovů z popílků ze spaloven.

Dnes se Ing. Mašát snaží chemii popularizovat a přiblížit ji a její zapomínané velikány širší veřejnosti – důkazem toho je i spolupráce s Českým rozhlasem.

Zpět na přehled vítězů

Hlavičkiáda
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.