Jan Hrabovský

Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim

Jan Hrabovský

Dvacetiletý absolvent Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi vypracoval práci zabývající se přípravou chalkogenidových skel na bázi systému Ga-Ge-Sb-S a jejich modifikaci ionty vzácných zemin.

Práce pojednává o základních principech fotovoltaiky, chalkogenidových sklech a jejich vlastnostech, fotnové up-konverzi a jejich možných principech. Nové materiály pro aplikace ve fotonice jsou v současné době diskutovaným a aktuálním tématem a proto lze zvolené téma hodnotit jako vhodně zvolenou oblast materiálové chemie.

V experimentální části byla připravena základní chalkogenidová skla dopovaná ionty vzácných zemin metodou ochlazení taveniny. Změnou zastoupení jednotlivých prvků marice a rovněž volbou dopantu byly modifikovány optofotonické vlastnosti výsledného skla. Zvolená metodika a instrumentace byla na vysoké úrovni, získaná data byla interpretována a byly vyvozeny vztahy typu struktura – vlastnost.

Tato práce je zajímavá pro svůj značný potenciál aplikace v moderní fotonice.

Zpět na přehled vítězů

Hlavičkiáda
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.