Vítězové Česká hlava 2013

Laureát Národní cena vlády Česká hlava

Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., Dr.h.c. mult.

Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., Dr.h.c. mult.

Filosofický ústav AV ČR – Centrum medievistických studií Praha

Prof. František Šmahel je vynikající český historik, který se soustřeďuje na dějiny středověku, hlavně pak na období lucemburské dynastie a české reformace. Husitství bylo vždy nejen velkým tématem českých historiků, ale i objektem politiků a publicistů. Šmahel toto významné období našich dějin očišťuje od nacionálních i politických kontextů a pomáhá přehledně mapovat pozdně středověkou střední Evropu jako dobu obrovských politických, náboženských a kulturních pnutí před nastupující dobou novověku.

Cena společnosti Kapsch (Invence)

Ing. Ilona Müllerová, Dr.Sc.

Ing. Ilona Müllerová, Dr.Sc.

Ústav přístrojové techniky AV ČR, Brno

Cena byla udělena za dlouhodobý a systematický výzkum elektronových mikroskopů. Češi byli třetí na světě, kteří dokázali vyrobit elektronový mikroskop a ing. Müllerová aktivně navázala na tuto tradici výzkumu elektronové optiky v Ústavu přístrojové techniky Brno. Navrhla a realizovala novou formu objektivové čočky, která umožňuje dokonalejší detekci obrazového signálů pro rastrovací elektronové mikroskopy.

Cena Skupiny ČEZ (Patria)

Prof. Mikuláš Popovič MD, PdD.

Prof. Mikuláš Popovič MD, PdD.

Institute of Human Virology and University of Maryland, Baltimore

Profesor Mikuláš Popovič se narodil jako československý občan v tehdejší Podkarpatské Rusi. Vystudoval medicínu v Bratislavě a v 80.letech odešel na stipendium do USA a vzhledem k problémům spojených s návratem do vlasti se rozhodl do USA emigrovat. S vlastí zůstal přesto v úzkém kontaktu a stal se mimo jiné zahraničním členem Učené společnosti ČR.

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (Industrie)

DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o.

DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o.

Sekačky Spider jsou zcela univerzální dálkově řízené žací stroje s vynikající vysokou svahovou dostupností, nízkonákladovým provozem, bezkonkurenční bezpečností provozu a širokou možností uplatnění. Jedná se o zcela český, mezinárodním patentem chráněný výrobek.

Cena Ministra životního prostředí ČR

Ing. Roman Pavela, Ph.D.

Ing. Roman Pavela, Ph.D.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha Ruzyně

Doktor Pavela se věnuje výzkumu biologicky aktivních látek, především ve vztahu k agrochemikáliím. Agrochemikálie jsou ve většině případů zastoupeny syntetickými pesticidy, které však mnohdy zahubí kromě škůdce i další necílové organismy. Syntetické pesticidy mohou poškodit i zdraví člověka.

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Doctorandus)

Mgr. Ondřej Maršálek, Ph.D.

Mgr. Ondřej Maršálek,  Ph.D.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha

Práce doktora Maršálka se zabývá molekulárními simulacemi působení ionizujícího záření na vodu a vlastnostmi takto vzniklého hydratovaného elektronu - elektronu \"rozpuštěného ve vodě\". Tyto děje probíhají na krátkých časových škálách setin až jednotek pikosekund, což je doba, za kterou světlo urazí zhruba třetinu milimetru.

Cena Všeobecné zdravotní pojištovny ČR (Gaudeamus)

Ing. Jiří Václavík

Ing. Jiří Václavík

Ústav organické technologie VŠCHT, Praha

Ing. Václavík již ve svých 25 letech zaujal výsledkem své pětileté práce nejen českou vědeckou komunitu, ale i významné vědce v zahraničí. Jeho práce je věnována asymetrické transfer hydrogenaci, což je moderní syntetická metoda využitelná především ve farmaceutickém průmyslu.

Mimořádná cena odborné poroty Česká hlava

Společnost TAJMAC – ZPS, a.s. , Zlín

Společnost TAJMAC – ZPS, a.s. , Zlín

Za vysokou výzkumně vývojovou inovaci, která vedla k vyvinutí nového CNC vícevřetenového automatu – obráběcí stroj TMZ 642 CNC, dosahující svými parametry absolutní špičky. Výrobek v praxi potvrdil svou jedinečnost. Již bylo prodáno 46 strojů v celkové hodnotě 650 mil.

Hlavičkiáda
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.