ELLA-CS, s.r.o. - Karel Volenec

ELLA-CS, s.r.o

ELLA-CS, s.r.o. - Karel Volenec

SX-ELLA Stent Danis je krytý kovový samoexpandabilní jícnový stent určený k zástavě akutního krvácení z jícnových varixů. Tyto vznikají v důsledku portální hypertenze, při níž dochází k hromadění krve a dilataci žil v distálním jícnu a žaludku, projevující se v pokročilém stádiu právě krvácením. Jde o urgentní, život ohrožující stav spojený s rychlou ztrátou velkého množství krve, který vyžaduje okamžitý zásah.

Nejpočetnější skupinou pacientů s krvácejícími jícnovými varixy jsou nemocní s jaterní cirhózou, která vzniká často na podkladě dlouhodobé konzumace alkoholu. Pro tyto nemocné je to závažný a bezprostředně život ohrožující stav. Přestože varikózní krvácení tvoří jen asi 5 až 15 % krvácení do gastrointestinálního traktu, představuje celých 50 % krvácení závažných. Mortalita krvácení z jícnových varixů dosahuje 30 až 50 %. Bez odpovídající léčby dochází k recidivě krvácení do 3 dnů u 30 až 40 % pacientů, do týdne u 60 % pacientů. Příčina smrti je multifaktoriální, často ale s projevy jaterního selhání.

Akutní krvácení je nutné léčit. Při selhávání oběhu je nutné pacienta nejprve kardio-pulmonálně stabilizovat (nitrožilní infuze) a teprve poté provést vlastní intervenci. Intervence se provádí endoskopickým přístrojem, při kterém se krvácející varix sklerotizuje nebo obliteruje. Druhou možností je tzv. ligace varixů, kdy se na krvácející varixy přístrojem nasadí kroužek, který ho zaškrtí a krvácení zastaví. V případě, že krvácení nelze zastavit, se používá speciální Sengstakenova-Blakemorova sonda. Tato sonda se zasune skrze dutinu nosní do jícnu a po nafouknutí balónků mechanicky stlačí místo s varixy. Zavedení Sengstakenovy-Blakemoreovy balonkové sondy může být život zachraňujícím výkonem, ale při chybném použití může být spojeno s řadou komplikací - aspirací při zavádění, silnou bolestivostí, a především vznikem jícnových a žaludečních ulcerací. Endoskopická léčba je vždy provázena léčbou farmakologickou. Nedaří-li se krvácení zastavit ani po druhém endoskopickém zákroku současně s farmakologickou terapií, měl by být nemocný indikován k provedení TIPS - transjugulární intrahepatální portosystémová spojka sníží portální tlak a krvácení zastaví v 74 až 91 % případů. Třetí pokus o sklerotizaci či ligaci by již neměl být prováděn. Takovýto byl až do roku 2010 doporučený postup aplikovaný lékaři ve většině zemí Evropy.

V roce 2004 zahájila společnost ELLA-CS, s.r.o. vývoj krytého kovového samoexpanda-bilního jícnového stentu, který byl určen přímo pro zastavení krvácení z jícnových varixů. Myšlenku využití jícnového stentu v této indikaci přinesl doc. MUDr. Jan Daniš, chirurg slovenského původu pracující v Rakousku. ELLA-CS, s.r.o. vložila své zkušenosti z návrhu (design stentu, jeho mechanické vlastnosti) a výroby kovových samoexpandabilních jícnových stentů, které tvoří základ jejího výrobního i obchodního portfolia. Vývoj byl ukončen roku 2005 získáním CE-značky.

Zpět na přehled vítězů

Hlavičkiáda
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.