Vítězové Česká hlava

Národní cena vlády Česká hlava

Prof. MUDr. Pavel Klener

Prof. MUDr. Pavel Klener

1.lékařská fakulta UK, Dr.Sc.

Prof. MUDr.Pavel Klener, Dr.Sc., patří po desítky let k vůdčím postavám české medicíny. Proslul zejména jako odborník na poli chemoterapie zhoubných nádorů a neváháme jej označit za průkopníka této terapeutické modality u nás. Již v roce 1974 vydal první českou monografii věnovanou chemoterapii a těsné spojení s ní jej doprovází do dnešních dnů.

Invence, cena společnosti Kapsch

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Institut klinické a experimentální medicíny

Cena byla udělena za Inovace při použití dvou dlouhodobých srdečních podpor Heartmate-II jako totální náhrady lidského srdce u pacientů bez možnosti standardní léčby.

Patria – cena společnosti Veolia Voda

prof. MUDr. Ervín Adam, M.D., Ph.D.

prof. MUDr. Ervín Adam, M.D., Ph.D.

Baylorova universita v Houstonu

Profesor MUDr. Ervín Adam se narodil dne 7. listopadu 1922 v Rachově. V době 2. světové války byl vězněn v koncentračním táboře. Po jejím skončení začal studovat lékařství na Universitě Karlově v Praze.

Industrie, cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

ELLA-CS, s.r.o. - Karel Volenec

ELLA-CS, s.r.o. - Karel Volenec

ELLA-CS, s.r.o

SX-ELLA Stent Danis je krytý kovový samoexpandabilní jícnový stent určený k zástavě akutního krvácení z jícnových varixů. Tyto vznikají v důsledku portální hypertenze, při níž dochází k hromadění krve a dilataci žil v distálním jícnu a žaludku, projevující se v pokročilém stádiu právě krvácením. Jde o urgentní, život ohrožující stav spojený s rychlou ztrátou velkého množství krve, který vyžaduje okamžitý zásah.

Doctorandus, cena Nadačního fondu Česká hlava

Anna Fučíková

Anna Fučíková

Matematicko - fyzikální fakulta UK

Laureátka se věnuje dlouhodobě výzkumu nanočástic. V této rychle se rozvíjející oblasti se zaměřila na studium nejrůznějších vlastností několika typů nanočástic, hlavně se věnovala studiu křemíkových nanokrystalů. U nich objevila, že jsou ve srovnání s některými jinými nanočásticemi např. nanodiamanty, zcela netoxické a po čase se samy v organizmu rozkládají. Nanodiamanty které jsou toxické ve velkých dávkách jsou vhodné jako fluorescenční značka pouze in-vitro, hlavně vzhledem k jejich biologické neodbouratelnosti. Netoxicita a schopnost rozložit se v živém organizmu, to jsou vlastnosti, které dávají křemíkovým nanočásticím velký prostor pro užití v medicíně. Lze je bez obav z negativních reakcí dávat do organizmu a pak sledovat jejich cestu v těle ale i uvnitř buňky, což je celosvětově zcela unikátní.

Gaudeamus, Cena Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

Ing. Lenka Tománková

Ing. Lenka Tománková

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra dozimetrie a ionizujícího záření

Ing. Lenka Tománková se během svého studia věnovala vědeckému výzkumu v rámci mezinárodního projektu Observatoře Pierra Augera, což je společný projekt 96 institucí z 19 zemí zaměřený na studium extrémně energetického kosmického záření. Důraz její práce byl kladen na studium dlouhodobého vývoje chování komponentů jednotlivých teleskopů Observatoře a jejich kalibračního systému. Přesná znalost komplexních změn odezvy detektorů na dopadající tok fotonů je nezbytná pro správnou interpretaci výsledků celého experimentu. Během krátké doby se Lenka Tománková naučila analyzovat data z optických teleskopů a díky svému uvážlivému přístupu dokázala své originální výsledky správně vyhodnotit. Jedním z jejich významných přínosů se staly návrhy na vylepšení stávajícího systému relativních kalibrací, z nichž mnohé byly již na Observatoři implementovány. Práce L. Tománkové nebyla omezena jen na zpracování dat, ale během svého prvního pobytu v náročném prostředí argentinské pampy se aktivně podílela na údržbě a testování teleskopů.

Hlavičkiáda
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.