Statut soutěže Machři roku

Soutěžní obory:

Pro třetí ročník soutěže Machři roku 2012, byla vyhlášena soutěžní klání v těchto oborech: TRUHLÁŘ, INSTALATÉR, MALÍŘ-NATĚRAČ, OBKLADAČ.

Registrace:

Do soutěže Machři roku mohou nominovat svůj reprezentační tým školy, které poskytují vzdělání v učebních oborech, zakončených výúčním listem případně maturitou. Každá ze škol může být zastoupena pouze jedním týmem v každém vyhašovaném oboru. Do soutěže je možné se zaregistrovat výhradně vyplněním všech polí formuláře umístěného na internetových stránkách pořadatele a jeho odesláním elektronicky, nebo poštou, na níže uvedené kontakty. Po registraci bude zaslán potvrzující e-mail, který slouží jako potvrzení pro zápis týmu v místě konání. 

Soutěžní týmy:

Soutěžní týmy mohou být složeny pouze ze žáků nominující školy a je nutné u všech reprezentantů na vyžádání doložit jejich příslušnost k nominující škole (index, žákovská knížka atd.). Složení, respektive počet žáků v týmu pro jednotlivé obory je následující:

  • Truhlář: 2
  • Malíř-natěrač: 2
  • Instalatér: 2
  • Obkladač: 2

Zadání soutěžních úkolů a vyhodnocení výsledků a odborná komise:

Odborná komise, která je pro každý obor složena ze tří členů, je zadavatelem soutěžního úkolu. Komise je vybrána pořadatelem, který si vyhrazuje právo v případě nutnosti složení členů komise měnit. Zadání soutěžního úkolu bude vyhlášeno komisí těsně před začátkem samotné soutěže. Komisí bude též schváleno náčiní, se kterým budou moci soutěžící pracovat. Pro splnění zadání mají jednotlivé týmy časový limit.

{GALLERY}

Po skončení limitu není přípustné jakkoli dokončovat, nebo zasahovat do hotové práce, stejně jako není dovoleno radit, nebo jakkoli zasahovat do práce ze strany doprovodu, případně diváků. V případě porušení tohoto, je porota oprávněna soutěžní tým diskvalifikovat. Po dokončení všech prací komise vyhodnotí výsledky týmů v jednotlivých oborech a určí tři nejlepší týmy. Po zkončení akce bude na stránkách pořadatele uvedena kompletní výsledková listina. Komise si vyhrazuje právo nezveřejňovat důvody, na základě kterých učinila rozhodnutí o vítězích. Do tohoto nespadá zveřejňování soutěžního času, v případě že je brán jako hledisko pro posouzení.

Ceny a trofeje:

V každé kategorii budou vyhlášeny pouze první tři nejlépe umístěné týmy. Ostatní příčky nebudou odbornou komisí zveřejňovány. Vítězný tým a škola, kterou zastupuje, obdrží trofej Machři roku a finanční odměnu v celkové hodnotě 50 000 Kč. Ta bude rozdělena mezi jednotlivé účastníky vítězného týmu a jejich školu tak, že 15 000 Kč přijde na vrub soutěžícím, 35 000 Kč bude věnováno škole. Částky jsou předávány po zdanění.

Hlavičkiáda
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.