prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

Profesor Widimský patří mezi přední české kardiology a je špičkovým a mezinárodně uznávaným odborníkem v oboru, který zásadním způsobem změnil způsob léčby akutního infarktu myokardu v celosvětovém rozsahu. Díky práci profesora Widimského se v Česku aplikace koronární angioplastiky u nemocných s akutním infarktem myokardu stala rutinní záležitostí ve všech kardiocentrech a všech krajích. Došlo tak k významnému snížení nemocniční úmrtnosti na tuto srdeční příhodu.

Infarkt myokardu je život ohrožující onemocnění, při němž dochází k částečnému nebo úplnému uzavření tepen vyživujících srdeční sval a jeho následné poškození či odumření. Perkutánní transluminární koronární angioplastika (PTCA) je moderní metoda, která umožňuje při jednom výkonu zobrazení věnčitých tepen srdce a zároveň okamžitou léčbu při jejich zúžení nebo uzávěru tak jako ve výše uvedeném případu akutního infarktu myokardu. Roztažení takto postižené tepny se provádí balonkovým katétrem a ve velké většině případů se do postiženého místa umístí speciální kovová výztuž – koronární stent. Vlastní zákrok probíhá tak, že v místním znecitlivění zavede lékař nejprve do tepny v třísle nebo na zápěstí jehlu. Touto jehlou protáhne pružný kovový vodič a pod rentgenovou kontrolou jej přivede řečištěm až do místa zúžení. Jehlu z vodiče stáhne a místo ní na vodič navleče katétr (plastovou hadičku). Touto cestou naplní cévu látkou viditelnou pro RTG paprsky a hned vidí, jak závažně je céva zúžená. Katétr z vodiče stáhne a nahradí jej jiným, speciálním, který skrývá na svém konci onu důležitou věc: splasklý podlouhlý balonek. Lékař několikrát balonek naplní pod tlakem tekutinou a tím roztáhne stěnu cévy. Průchodnost je obnovená, což ukáže opět na rentgenu závěrečné vstříknutí kontrastní látky. Mimořádné pracovní nasazení profesora Widimského v posledních dvaceti letech přispělo k vynikajícím úspěchům realizace programu intervenční léčby akutního infarktu myokardu. Zároveň byl iniciátorem randomizovaných studií PRAGUE 1. a 2., jejichž výsledky podstatně ovlivnily léčbu tohoto onemocnění nejen v České republice, ale také v celé Evropě, Severní Americe a dalších světadílech. Výsledky této práce se staly doporučením pro lékaře v Evropě i USA. Vyvrcholením čtrnáctiletého klinického výzkumu, jehož součástí byly i výše zmíněné studie, je vydání publikace v dubnu 2010, kde kolektiv nejlepších kardiologů ze třiceti zemí Evropy pod vedením prof. Widimského analyzoval výsledky léčby infarktu, a ukázalo se, že Česká republika je v této oblasti na prvním místě. Profesor Widimský se dále významným způsobem podílel na projektu, jenž se věnoval výzkumu kmenových buněk v léčbě nemocných po akutním infarktu myokardu – patřil i zde k jedněm z prvních pracovišť na světě, která se touto problematikou zabývala. Prof. Widimský je také autorem mnoha výborně hodnocených grantových projektů a rovněž úspěšným a citovaným autorem mnoha odborných domácích i zahraničních publikací, což dokazuje i fakt, že byl jedním ze tří hlavních koordinátorů a autorů největší monografie kardiologie. Dále je nutné dodat, že prof. Widimský je také mimořádně organizačně nadaným člověkem. Je úspěšným přednostou jedné z předních kardiologických klinik v České republice, stal se předsedou České kardiologické společnosti, podílí se na tvorbě akreditací českých pracovišť v oboru kardiologie i na systému pregraduálního a postgraduálního vzdělávání českých lékařů.

Video

Fotogalerie

Zpět na přehled vítězů

Hlavičkiáda
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.