Mgr. Jaromír Chalupský

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Mgr. Jaromír Chalupský

Výsledky Jaromíra Chalupského, oceněné cenou DOCTORANDUS, ukazují, že rentgenové lasery se z vědecko-fantastické literatury a jejích mysteriózních hvězdných válek již definitivně přesunuly do reality výzkumu a prvních aplikací a že česká škola, vytvořená na tomto poli především dlouholetou spoluprací Fyzikálního ústavu AV ČR a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, se ve světě rozhodně neztratila.

Tyto nové zdroje záření dokážou připravit v laboratoři unikátní stavy hmoty, jež se jinak vyskytují jen v nitru velkých planet, například Jupitera, a ve vzdálenějších vesmírných objektech typu hnědých a bílých trpaslíků, nebo vytvářet nanostruktury zadaných tvarů a rozměrů na površích obtížně obrobitelných materiálů. Úspěšnou realizaci řady takových experimentů umožnily právě metody vyvinuté Jaromírem Chalupským k přesné charakterizaci fokusovaných svazků rentgenových laserů. Zmíněné aktivity jsou výrazným příslibem i pro projektované velké laserové zařízení ELI Beamlines Facility (ELI - Extreme Light Infrastructure), jež umožní laureátovi a jeho spolupracovníkům uskutečňovat v Dolních Břežanech projekty, na nichž dosud pracovali a aktuálně pracují v Hamburku, Stanfordu, Palaiseau a dalších zahraničních centrech fyziky a techniky vysokých hustot energie. J. Chalupský se narodil v roce 1982 v šumavském podhůří poblíž Sušice v malé vesničce jménem Suchá. Dodnes má ke svému rodišti silný vztah, a ačkoli už bydlí s manželkou v Praze, rád se na Šumavu vrací. Na základní školu chodil do sousedních Hlavňoví a později Petrovič, gymnázium absolvoval v Sušici. Po maturitě v roce 2001 nastoupil na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. MFF absolvoval s červeným diplomem v roce 2006. Vedoucím jeho diplomové práce byl Ing. Libor Juha, CSc. z Fyzikálního ústavu Akademie věd, ke kterému později nastoupil na pozici výzkumného pracovníka. Doktor Juha je v současnosti školitelem specialistou disertační práce, na které nyní J. Chalupský pracuje. Školitelem a garantem jeho doktorského studia je doc. Ing. Ladislav Pína, DrSc., z Katedry fyzikální elektroniky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské na ČVUT. „V rámci své práce na FZÚ a doktorského studia na KFE FJFI jsem měl možnost navštívit řadu zemí a renomovaných vědeckých pracovišť např. Linac Coherent Light Source v Kalifornii, Korea Advanced Institute of Science and Technology v Jižní Koreji, Free-electron Laser v Hamburku a mnoho dalších. Měl jsem též možnost poznat mnoho skvělých zahraničních vědců, od kterých jsem se hodně přiučil. Jmenoval bych především doktora Jacka Krzywinského, jenž v současnosti působí ve Stanford Linear Accelerator Center (SLAC) poblíž San Franciska v Kalifornii,“ říká Jaromír Chalupský. V roce 2009 se oženil a v současné době očekává narození syna. Mezi jeho záliby patří hra na akordeon, jízda na snowboardu a vodáctví.

Zpět na přehled vítězů

Hlavičkiáda
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.