Prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc.,FRSC

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. Praha

Prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc.,FRSC

Profesor Pavel Hobza získal Národní cenu Česká hlava ČR za celoživotní dílo a výzkum ve výpočetní chemii – obor nekovalentní interakce a jejich aplikace na biologické problémy.

Národní cenu Česká hlava za rok 2008 získal prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc, FRSC za jeho celoživotní vědecký přínos v oblasti výpočetní a teoretické chemie. Proslulost si profesor Hobza získal především díky objevu nepravé vodíkové vazby. Tím vzbudil ve světové vědecké obci velký ohlas, neboť do té doby se předpokládalo, že v oblasti vodíkových vazeb není možné dojít k novým poznatkům. Profesor Hobza zpochybnil do té doby nejzákladnější dogma vodíkové vazby, a jeho teorii brzy potvrdily i laboratorní experimenty. K jeho dalším významným vědeckým počinům patří také objasnění role patrových interakcí v DNA a proteinech a také vysvětlení úlohy disperní energie v biomakromolekulách. Profesor Pavel Hobza promoval v roce 1969 na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Tématem jeho disertační práce, které dostal od svého školitele, prof. Rudolfa Zahradníka, byly nekovalentní interakce a jejich úloha v přírodních vědách. Tématu, jež předběhlo svou dobu, se profesor Hobza věnuje celou svoji vědeckou kariéru. Po absolvování vědecké aspirantury v Ústavu fyzikální chemie ČSAV musel z politických důvodů Akademii opustit a více než 10 let strávil na Institutu hygieny a epidemiologie v Praze. Do ČSAV se mohl vrátit až v roce 1986. V současné době působí v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, v. v. i. a zabývá se výpočetní a teoretickou chemií. Věnuje se nekovalentním interakcím a vazbám a jejich rolím v přírodních vědách. Nekovalentní vazby totiž určují strukturu všech biomakromolekul – ať už DNA, RNA nebo proteinů a dalších – a ovlivňují jejich funkci. Jejich výzkum je tak klíčem k pochopení základních biologických pochodů – například objasnění struktury a vzhledu molekuly DNA, která je základem genetické informace všech živých organismů. V roce 2000 se stal vedoucím Centra komplexních molekulových systémů a biomolekul a v roce 2005 vedoucím Centra biomolekul a komplexních molekulových systémů. Obě Centra slouží jako střediska bádání v oblasti výpočetní chemie a molekulového modelování nejen v ČR. Pavel Hobza vytvořil v Centru vědeckou školu zabývající se nekovalentními interakcemi a tento obor je mezi studenty – a nejen v ČR – velmi atraktivní. Je profesorem na Univerzitě Karlově v Praze a Universitě Palackého v Olomouci a byl hostujícím profesorem na Université de Montréal a Technische Universität München. Byl a je školitelem 20 doktorandů a 5 postdoktorálních pracovníků. Přednáší na mezinárodních konferencích a univerzitách po celém světě. Kromě 290 publikací a dvou knih se jako editor podílel na sestavení několika svazků prestižního vědeckého časopisu Chemical Reviews (1988, 1994, 2000) věnovaných nekovalentním interakcím. Jeho práce byly citovány více než 10 000x (patří mezi 2 nejcitovanější české vědce) a Hirschův index má hodnotu 57 (nejvyšší mezi českými vědci). Je členem Učené společnosti ČR a britské Královské společnosti chemické a redakčních rad 5 evropských a českých chemických časopisů.

Zpět na přehled vítězů

Hlavičkiáda
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.